Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

Raalindustermineid vaagida

Peep Nemvalts
Tallinna Pedagoogikaülikool

Olgugi et palju on raalinduse oskussõnavaras hästi tehtud, on ühtlustamise vajadus ilmne.

I. Rohkem ja järjekindlamalt kasutada raal-tüve.

Siis on ka hõlpus vahet teha lauaraalil ja lauaarvutil, taskuraalil ja taskuarvutil.

II. Tõlkeid hoolikalt kooskõlastada, mis omakorda mõjutaks algupäraseid raalindustekste.

"...mismoodi kommertstarkvara lokaliseerimine Windowsi platvormil toimub."

Arvutikasutaja sõnastik:

*software localization
tarkvara lokaliseerimine tarkvara kohandamine kasutuskeskkonnale, sh tõlkimine

Parem: kas mugandamine või kohandamine

* platform
platvorm riistvara ja operatsioonisüsteem, millele rajatakse tegelik süsteem

cross-platform a
mitmeplatvormiline (rakendusprogramm v seade, mis) võib töötada mitmel platvormil

Parem: toes või toend

Vrd:

Windowsile toetuva tarkvara kohandamine ~ mugandamine. (Tarkvara kohandamine Windowsi toesega ~ toendiga)

mitmetoeseline ~ -toendiline

* operating system
operatsioonisüsteem, opsüsteem tarkvara, mis juhib programmide täitmist ning võib korraldada ressursijaotust, plaanimist, sisestuse ja väljastuse juhtimist, andmehaldust jm

Parem: käit(us)vara

Mõtlemisainet annavad veel näiteks draiv, spikker, viisard jt terminid.

Google:

"Näita veebilehti, mida on uuendatud millaliganes"

Ettekandes püüan põhjendada neid ja teisigi väiteid ning ettepanekuid.

 

 

Tagasi les