Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

Terminid leksikaalse ja grammatilise keelendina

Krista Kerge
Tallinna Pedagoogikaülikool

Minimaalsete näidetega võetakse kõne alla järgmised allteemad:

Sellise arutlusviisi juures tundub, et termini olemust sisu või vormi primaarsuse järgi sõnastada on küsimus sellest, kas uurimisobjekt on keelte suhted või üks keel. Keeltevahelises ruumis on termin küll mõiste, kuid ta on mõtteline üksus, tähendusruumi otstarbekas hõlme, mis lubab mõelda, kuid ei luba rääkida. Keeleomasena on termin suvaline keeleomane märk, mille puhul sisu ja vormi lahutada ei ole võimalik. Seejuures on sisu avaldus diskursisõltlik, mis jätab mulje sisu primaarsusest. Küsimus taandub sellele, kas võtta terminit keele- või tunnetussüsteemi elemendina.

 

Tagasi les