Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

EL terminoloogia kujunemise meetodid ungari keeles põikega eesti ja soome keelele

János Pusztay
Szombathely/Ungari

Valmistumine Euroopa Liiduga liitumiseks tähendab ka olulisi keelelisi ja keeleteaduslikke samme. EL dokumentidesse ilmub mitu tuhat uut terminit, millele on vaja leida ungarikeelsed vasted, samuti eesti-, soome- ja muukeelsed.

Käesoleva uurimuse aluseks on 2000. aasta Agenda aruande materjal, mille juurde oleme teinud inglise, prantsuse, saksa, itaalia, soome ja eesti keele analüüsi.

Ungari keelekorraldus toetub suuresti saksa eeskujule. See ilmneb kahel moel: esmalt selles, et uute mõistete, nähtuste jaoks luuakse omakeelsed vasted; teisalt aga praktikas, kus juba eksisteerivast saksakeelsest vastest tehakse sõna-sõnaline tõlge.

Kuna eesti ja soome keelekorraldus põhineb suuresti samal teoreetilisel ja praktilisel alusel, nihkuvad need kolm sugulaskeelt üksteisele aina lähemale, st kõigis kolmes keeles on mitmete terminite lahendused sarnase idee ja struktuuriga.