Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

Tõlkepõhise terminograafia standardist ehk ars longa, memoria brevis est

Hille Saluäär
Eesti Õiguskeele Keskus

* Klassikaline näide isikust, kes vajab terminoloogiat, on tõlkija. Kuid tõlkija vajab terminoloogiat "omal moel". (Sue Ellen Wright and Leland D. Wright "Terminology management fot Technical Translation".)

* Hea tõlkija on kogenud ja usaldusväärne. Mida kogenum, seda rohkem tekste on tõlkija näinud ja seda "lühemaks" jääb mälu. Lühike mälu kahandab usaldusväärsust. Terminograafia annab "mälu".

* Tõlkepõhise terminograafia standard ISO 12616 Translation-oriented terminography ilmus 2002 . aastal. Standardi eesmärk on oskustekstide tõlkijate tööd hõlbustada ja tõlketekstide kvaliteeti tõsta.

* ISO 12616 seos teiste terminoloogiatööd käsitlevate standarditega (ISO 1087-1; 1087-2; ISO 12620). Süstemaatiline/valdkonnakeskne terminikorraldus versus tõlkepõhine terminikorraldus. Tõlkepõhine terminograafia lähtub tõlkija vajadustest.

* Standard esitab nõuded terminiartikli ülesehitusele ja andmebaasi struktuurile. Ülesehituse kirjeldus. Näited.

* Kogemusi standardi rakendamisel (sh ESTERM ja seos terminibaasi-programmiga Multiterm).