Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

SUVIst ja konfusiograafiast1

Heido Ots
Tallinn

1. Tähelepanuvääriv Soome-eesti suursõnaraamat. Esmamuljed. Eksimused kõneleja erialale kuuluvate terminite vastendamisel panid lähemalt vaatama.

2. Mida teha, et üldsõnastikust ei puuduks olulisimate erialade tulemkeelsed oskussõnad sõnaraamatu mahu kohases proportsioonis? Kas nn vastu-märksõnastikest võiks olla abi?

3. Pilatus vs samaarlane. Kas võib jätta (esialgse) termini tegemata/nime panemata asjale, mis pole sõnaraamatu kokkuseadmise ajal veel tulemkeele kasutuspiirkonda jõudnud? (Lähtekeeles termin/nimi olemas.) Jutustada ja lükata nimetamine tulevastele tõlkidele-tõlkijatele?

4. Hall ürp vs lilleline kleit. Eelmisega veidi sarnane probleem värvikate, piltlike sõnade-väljenditega. Kas oma võrdkaalulise metafoori puududes tohiks seletuse ette lisada mündi läiget pisutki näitava n-ö reaaluse tõlke?

5. Kas väga suurte konnotatiiverinevustega sõnad ikka sobivad ühte artiklisse?

6. Elusate erialaabiliste kaasatõmbamisest ja tühjakspigistamisest. (Muutused kiired, andmestik pole ajas ~ jääb ajast maha.)

7. Ilma toimetajata on iga raamat vigu täis nagu hoolitsemata koer kirpe.

_________________

1 Confusio (lad) 'segadus, korratus'.