Rahvusvaheline terminoloogiakonverents
"Eesti oskuskeel 2003"

Kas hakkame varsti in ordinem se referre1

Heido Ots
Tallinn

1. Postmodernism (postordinism?) kui korra vastand. Selle "paradigma" põlisus ja vääramatus (vääratavus vaid katastroofi tagajärjel)?

2. Korrastamatus hea, kord paha-hoiaku ilmnemine keelekorralduses ja leksikograafias. Sõnaseletamine vs mõistenimetamine. Kas asjad, mida on nimetatud vihjesõnaraamatuiks, on mõistenimetuslikult võttes üldse sõnaraamatud?

3. Korrastamatusest tüdinemise märke noorema põlvkonna juures. Elule omane lokaalne korrastatuse kasv. Arenguheeliks. Katastroofita pööre postordinismi teelt?

4. Konfusiograafiat2 tekitada võiv semasioloogia. Opositsioonipaarid Wüster - tema oponendid ning Newton - Einstein (maised - ebamaised olud)

__________________

1 In ordinem se referre 'jälle korda saama'.
2 Confusio (lad) 'segadus, korratus'.