Terminology conference
"Estonian LSP 2003"

(Eesti keeles)

On 10 and 11 October 2003, Estonian Terminology Society, Institute of the Estonian Language and Emakeele Selts organised the terminology conference "Estonian LSP 2003". The conference took place at the Institute, Roosikrantsi 6, Tallinn.

The conference will dealt with both general issues in terminology and practical work in specific subject fields, as well as compare our situation that of other countries.

Programme

Friday, 10.10

9:30 Registration

Chaired by Mati Erelt

10:00 Opening words
10:30 Arvi Tavast Mõiste mõiste: tähendusteooriate mõju oskuskeelepraktikale
11:00 Krista Kerge Terminid leksikaalse ja grammatilise keelendina
11:30 Jan Roukens Language and Terminology policy in an EU context
12:00 Lunch break
Chaired by Arvi Tavast
13:00 Heido Ots Kas hakkame varsti in ordinem se referre
13:30 Hille Saluäär Tõlkepõhise terminograafia standardist ehk ars longa, memoria brevis est
14:00 Kaja Kährik Erialasõnastike koostamine Tartu Ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke kutsemagistriprogrammide raames
14:30 Henrik Nilsson Terminology work - the Swedish way
15:00 Coffee break
Chaired by Enn Hendre
15:30 Susanne Lervad Danterm User Group
16:00 Janos Pusztay EL terminoloogia kujunemise meetodid ungari keeles põikega eesti ja soome keelele
16:30 Peeter Päll Nimed ja terminid
17:00 Reception in the National Library

 

Saturday, 11.10

Chaired by Tiiu Erelt
10:00 Hiie Tamm Sõjanduse ning kaitse- ja julgeolekupoliitika alase terminoloogia korrastamise ja arendamise projekt
10:30 Viivi Maanso Haridusterminite korrastamisest ja korrastamatusest
11:00 Heido Ots SUVIst ja konfusiograafiast
11:30 Peep Nemvalts Raalindustermineid vaagida
12:00 Coffee break
Chaired by Peeter Päll
13:00 M. Rute V. Costa Terminology: an overview of the Portuguese perspective
13:30 Céline Normier Panorama de la coopération internationale en terminologie dans les pays latins
14:00 Merit Ilja Õigustõlke Keskusest Õiguskeele Keskuseks
14:30 Mall Laur Kujundlikud rahandusterminid
15:00 Matti Masing Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) ja selle tegevus aastail 2000-2002) - cancelled

Programme last updated 9.10.03. Links refer to abstracts.

Proceedings will be published after the conference. Presenters please send in your full text for inclusion in the proceedings by the start of the conference. There is no participation fee.

Programme committee: Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Hendre, Peeter Päll, Arvi Tavast.

The main working language was Estonian. In case of presentations in other languages, the full text, an extended abstract or other handouts were made available to the organisers in advance for translation into Estonian. Whispered interpretation into English was be available if requested in advance.

For more information, please write to eter@eter.ee.

 

Tagasi les